Som tillverkare och distributör av medicinsk utrustning till det svenska sjukvårdssystemet vill vi försäkra er om att GATE har åtagit sig att göra allt vi kan för att upprätthålla vår normala produktion och våra normala tjänster under utbrottet av COVID-19.

Vi förstår att vår utrustning och våra tjänster är viktiga för många av våra användare och kunder, och vi är glada över att vi för närvarande fortfarande kan fungera som vanligt för att tillgodose dina, vårdpersonalens och dina patienters behov.

Allteftersom situationen fortsätter att utvecklas för varje dag prioriterar vi fortfarande våra kunders, medarbetares och affärspartners välbefinnande. Vi övervakar situationen noga och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att följa de riktlinjer som regeringen och vetenskapen ger vid denna tidpunkt. Vi har ständig kommunikation med våra medarbetare, av vilka flera nu arbetar hemifrån, och även om vår produktionsavdelning fortfarande är öppen har vi genomfört en ”inga besökare”-policy på våra anläggningar för att försöka stoppa onödig och icke-nödvändig kontakt.

Vi kommer att fortsätta verksamheten på våra serviceanläggningar och med våra serviceteam samtidigt som vi alltid följer rådet om social distansering.

Om du behöver ytterligare information vänligen kontakta vårt kundtjänstteam som vanligt (+46 371 318-00) eller din lokala representant.

Vi är medvetna om att ovanstående kan förändras allteftersom råden från regeringen och Världshälsoorganisationen (WHO) också förändras. När vi nu fortsätter att navigera under dessa utmanande och osäkra tider försöker vi hålla er alla uppdaterade när vi gör förändringar enligt eventuella nya direktiv.