Direct Healthcare Group (DHG) har ingått ett avtal med Handicare AB om att förvärva Handicares Patient Handling-division för de europeiska och övriga globala marknaderna, exklusive Nordamerika. Transaktionen förvänts vara klar i början av maj.

Handicares Patient Handling-division erbjuder lösningar för att öka individers oberoende och rörlighet inom kommunal och långvarig vård samt i akutvårdsmiljöer. Lösningarna består av ett omfattande sortiment av hjälpmedel för överföring, vändning och lyft som effektivt uppmuntrar till att individen snabbare återfår sin rörlighet samtidigt som vårdpersonalens belastning minskar.

Förvärvet av Handicares Patient Handling-division ger viktiga synergieffekter för DHG:s ambition att ”verka för ökad rörlighet och hälsa” och breddar portföljutbudet väsentligt för att förse vårdpersonal med en enda lösningsleverantör som på ett positivt sätt kan påverka dygnetruntvårdens beröringspunkter från säng till sängkant och nu ännu längre.
Den utökade lösningsportföljen kommer nu att göra det möjligt för Direct Healthcare Group att tillhandahålla intelligenta lösningar för tryckvårdshantering, specialstolar, bariatrisk vård och säker förflyttning och hantering till en bredare marknad och till en bredare patientpopulation.

Förvärvet fortsätter utvidga den strategiska tillväxten till fler europeiska marknader, inklusive direktförsäljningsteam i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna och stärker samtidigt DHG:s position i Storbritannien ytterligare. Detta är en viktig milstolpe för DHG:s mål att bli en ledande europeisk leverantör av kundfokuserade, högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar och produkter för att förenkla vården av patienter med begränsad rörlighet.

Graham Ewart, koncernchef för Direct Healthcare Group, uttalade sig: ”Förvärvet av Handicares Patient Handling Europa är ett viktigt strategiskt steg för att tillhandahålla våra portföljer för kliniskt beprövade, marknadsledande tryckvårdshanteringslösningar och specialstolar till bredare europeiska marknader vars behov för närvarande möts av Handicare. Med tillskottet av Patient Handling Europa kan vi främja ännu säkrare och tidigare mobilisering och återhämtning för en bredare patientpopulation. Det blir en fortsättning på DHG:s mer än tio år gamla arbete med att nå bättre hälsoresultat och ekonomisk effektivitet för de som annars skulle vara sängliggande.”

Erik Østby, för närvarande EVP för Patient Handling Europa och RoW, kommer fortsätta att leda Patient Handling-divisionens kommersiella verksamhet.

Erik Østby kommenterade: ”Redan från första dagen då jag mötte DHG och ArchiMed, kände jag att våra kulturer passade mycket bra tillsammans och att vi har många gemensamma värderingar. Framför allt eftersom det är båda våra företags önskan att möjliggöra rörlighet och därmed snabbare återhämtning och bättre resultat. Det är tydligt att vi kan få stora synergieffekter ur produkt-, marknads- och kanalperspektiv.”

I december 2019 förvärvade ArchiMed, ett ledande investeringsföretag inom hälsovård och vårdtjänster i Lyon i Frankrike, Direct Healthcare Group. Samtidigt kungjorde man att man skulle tillföra 150 miljoner euro för investeringar i till exempel fortsatta strategiska förvärv. Det nuvarande förvärvet är det andra under den hittills sex månader långa investeringstiden och följer på det första förvärvet, GATE Rehab Development AB, som gjordes i februari. Förvärven fortsätter att fokusera på att expandera DHG:s europeiska närvaro och samtidigt tillföra kliniskt effektiva produkter.

Direct Healthcare Group ser fram emot att investera ytterligare i affärsenheten för säker förflyttning och hantering som kommer att bli ett viktigt varumärke för DHG på både direkt- och exportmarknaderna i Europa och i Asien och Stillahavsområdet.