GATE är ett svenskt hjälpmedelsföretag med en
lång tradition av forskning och
 produktutveckling.
Med passion för omvårdnad skapar vi en 
tryggare och bättre vardag.

2014-12-09

Gåbord är nyckeln till lyckad rehabilitering


På Sveriges största offentligt drivna ryggklinik är gåbord från GATE en viktig del av rehabträningen. För patienterna på avdelning 16 för rygg- och tumörkirurgisk ortopedi på Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg är tidig mobilisering och gångträning nycklarna för en lyckad rehabilitering.

På avdelning 16 finns det totalt 28 stycken vårdplatser, 18 platser för ryggkirurgi och 10 platser för tumörkirurgi. Det gör avdelningen till den största offentligt drivna ryggkliniken. Anders Danemo är sedan 14 år tillbaka avdelningschef på avdelningen 16:

– Vi gör ungefär 900 ryggingrepp per år på kliniken och vårt upptagningsområde är i huvudsak regionalt och nationellt men det förekommer också patienter från övriga Skandinavien.

På avdelningen vårdas patienter före och efter operationer i ryggrad/kotpelare samt patienter med tumörer i rörelseapparaten såsom nerver, muskler, senor, skelett, bindväv och fettvävnad. Efter ingreppen har patienterna ett stort vårdbehov och följs ofta av en lång och mödosam återhämtningsperiod med mycket rehabträning och anpassning.

– Första steget på vägen tillbaka efter genomgånget ingrepp är tidig mobilisering och gångträning. Detta är helt avgörande för en lyckad rehabilitering och för att patienten skall komma tillbaka till en ”normal” vardag, berättar Anders Danemo och fortsätter:

– Om patienten inte mobiliseras i ett tidigt skede är det förenat med stora
medicinska risker och patienten kan drabbas av lungemboli, blodpropp och trycksår. En patient som drabbas av lungemboli löper stor risk att avlida.

 

Höj- och sänkbara gåbord – bra för både personal och patienter

Ett viktigt och betydelsefullt instrument i tidig mobilisering är gåbord och på avdelningen finns totalt nio stycken av olika karaktär, samtliga elektriskt höj- och sänkbara. För att tillgodose alla patienters olika behov har avdelningen flera modeller från GATE; Bure Rise & Go med uppresningsfunktion, Bure XL för tunga brukare, Bure Double med flexibelt bottenstativ för patienter med bredare gångmönster men också för trånga utrymmen samt Bure standard.

– Vi har alltid haft gåbord på avdelningen och sedan 2010 har vi endast elektriskt höj- sänkbara gåbord. Det gör stor skillnad i uppresningssituationer och är uppskattat av både patienter och personal, säger Anders Danemo som även märkt skillnad i sjukfrånvaron bland personalen:

– Det är ytterst sällsynt att vi har sjukfrånvaro på avdelningen som är relaterad till nacke, axlar och rygg. Detta trots att vi har ett tungt och vårdkrävande patientklientel, det tycker jag talar för att de hjälpmedel vi har används och fungerar väl.

 

Samhällsekonomiska vinster och kortade vårdtider

Elgåborden används i det initiala skedet i rehabprocessen och patienten går så snart det är möjligt över till andra hjälpmedel som rollator eller annat gåstöd, för att till slut kunna gå helt på egen hand. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter är de som initierar träningsprogrammen för respektive patient men all personal är välutbildad angående vikten av tidig mobilisering och gångträning.

– Den tidiga mobiliseringen är inte bara viktig för patienten och att dennes vårdtid förkortas. Det har också stor betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då flödet av patienter kan öka i och med kortare vårdtider, berättar Anders Danemo.

Under 2014 har avdelning 16 nått det betingav behandlade patienter på knappt 10 månader som 2011 tog 12 månader. Det är en produktionsökning på nästan 20 % med näst intill bibehållen personalstyrka. Ett resultat Anders Danemo är väldigt nöjd med:

– Vår duktiga och engagerade personal tillsammans med bra hjälpmedel är de främsta förklaringarna till det goda resultatet. Vi är glada och stolta för detta och det är tydligt att vår arbetsmetodik fungerar.

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök här. Läs mer om cookies. Genom att klicka på knappen samtycker du till att cookies används.