GATE är ett svenskt hjälpmedelsföretag med en
lång tradition av forskning och
 produktutveckling.
Med passion för omvårdnad skapar vi en 
tryggare och bättre vardag.

2012-10-31

Kungälvs sjukhus: ”Våra gåbord får verkligen bekänna färg”


Avdelning 5 på Kungälvs sjukhus:

”Våra gåbord får verkligen bekänna färg”

 

Kollegorna Majvor, Frida och Anna på avdelning 5 på Kungälvs sjukhus upplever 
Bure Rise & Go som ett flexibelt hjälpmedel där man verkligen kan utnyttja 
individens förmåga.

 

Avdelning 5 på Kungälvs sjukhus är en rehabiliteringsavdelning dit patienter kommer efter operationer och kirurgiska ingrepp av olika karaktär. Här startar återhämtningen och avdelningen är den första stationen i rehabiliteringskedjan vilket ställer stora krav på personal och hjälpmedel.

 

Personalen på avdelning 5 på Kungälvs sjukhus är helt beroende av funktionella hjälpmedel för att på bästa sätt kunna hjälpa patienter i gång utifrån var och ens förutsättningar. Avdelningen har under många år arbetat med gåbord från GATE, både som hjälp vid uppresning och som hjälp och stöd vid gång. Avdelningen har cirka 5-6 gåbord i omlopp som hela tiden används flitigt.
– Våra gåbord får verkligen bekänna färg, de utsätts hela tiden för stora påfrestningar då våra patienter initialt har stort vårdbehov samtidigt som det är av vikt att patienterna kommer igång så snabbt det går, säger Frida som tillsammans med kollegorna Majvor och Anna flera gånger dagligen använder borden.

 

”Många av oss har jobbat här i flera år”

I våras kompletterade avdelning 5 sin gåbordsflotta med GATES nya gåbord Bure Rise & Go, ett gåbord med uppresningsfunktion.
– Bure Rise & Go ger hjälpmedlet gåbord ytterligare en dimension. Knästöden i kombination med selen gör att vi i personalen kan hjälpa patienter att resa sig utan att utsätta oss för tunga lyft eller obekväma och påfrestande arbetsställningar, berättar Majvor och fortsätter:
– Bordet bidrar också till en skonsammare och mer komfortabel uppresning för patienterna som ofta är smärtkänsliga och har begränsade krafter. Vår arbetsmiljö har blivit klart mycket bättre med Bure Rise & Go. Vi har en betydligt lägre belastning på våra ryggar, axlar och armar nu jämfört med när vi lyfte mer manuellt och med ett traditionellt gåbord.


Frida tar vid:
– Våra patienter är här under ett antal veckor men många av oss har jobbat här i flera år med mycket manuella förflyttningar så för oss gör det verkligen skillnad med bra och funktionella hjälpmedel.

 

”Vi gör fler uppresningar med färre personal”

Att bordet kan kompletteras med en ståplatta för kortare förflyttningar är också mycket uppskattat bland personalen på avdelning 5 på Kungälvs sjukhus. Bure Rise & Go upplevs som ett flexibelt hjälpmedel där man verkligen kan utnyttja individens förmåga och som passar många olika brukare.
– I viss mån frigörs också resurser inom avdelningen då fler uppresningar kan göras med färre personal. Det är också en fördel att kunna använda en och samma produkt till såväl uppresning, förflyttning och gångträning med patienten, förklarar Anna och tillägger:
– Våra patienter är också positivt inställda till produkten då de upplever uppresningshjälpen som säker och stabil.

 

 

Bure Rise & Go

Gåbordet Bure Rise & Go finns på avtal i Västra Götaland. För andra regioner ta kontakt med GATE Rehab Development.

 

Mer information om Bure Gåbords-serien och Bure Rise & Go finns att läsa här:

 

Läs mer om Bure Rise & Go »  

Se själv hur det fungerar » 

 

 

Tillbaka

Denna webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök här. Läs mer om cookies. Genom att klicka på knappen samtycker du till att cookies används.