Gåbord med uppresningshjälp

Bure Rise & Go sparar både tid, plats och pengar. Här får man ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt, vilket gör konceptet mycket kostnadseffektivt.

Bure Rise & Go skapar möjlighet till en bättre arbetsergonomi för den som vårdar, tränar och arbetar tillsammans med brukaren. Tack vare den intelligenta uppresningshjälpen skapas en trygg, säker och naturlig uppresning som inte sliter på vårdpersonalens ryggar.

Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och fastsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (XS, S, M, L, XL) och är delad baktill vilket underlättar vid exempelvis toalettbesök.

Vid uppresning utnyttjas elmotorns lyftkraft och infästningen i gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskas i takt med att gåbordet höjs upp till stående. Sammantaget leder Bure Rise & Go till en minskad arbetsbelastning och är en investering i personalens hälsa och brukarens rehabilitering.

Rise & Go även med eldriven breddning av bottenstativet (Bure Rise & Go DB). Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över bottenstativet ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Våra produkter

Bure Rise & Go DB

Bure Rise & Go DB

Gåbordet Bure Rise & Go DB är ett kostnadseffektivt gåbord med en patenterad uppresningsfunktion Tack vare den elektriska uppresningen

Visa produkt

Visa produktvideo

Bure Rise & Go

Bure Rise & Go

Bure Rise & Go är ett komplett gånghjälpmedel med möjlighet till förflyttning av patienter samt enkel, stabil och säker

Visa produkt

Visa produktvideo