IsoAir

IsoAir är ett helautomatiskt madrassystem med Low-Air-Loss. Systemet arbetar med både statiskt och alternerande lågtryck i kombination med aktiv sensorteknik.
Detta säkerställer optimal tryckavlastning och komfort för patienten.

IsoAir förebygger och behandlar trycksår t.o.m sårkategori 4.

Ställ en fråga om produkten

IsoAir

Produktförfrågan