Transflo Sittdyna

Transflo sittdyna är innovativt designad med en kombination av skum med hög densitet och ett unikt system av silikongel. Sittdynan innehåller två gelfyllda, ångpermeabla fack som är inneslutna i en stödjande skumomgivning.

Silikongelen kan röra sig mellan facken när kudden konturerar till kroppens form och läge, och fördelar trycket över det största möjliga yta.
Sittdynans design ger även en neutral position för bäckenet.

Gelen i sittdynan hjälper även till att hantera trycksår ​​genom att tillhandahålla en sänkning av hudens yttemperatur.
Denna produkt är lämplig för användare som anses ha mycket hög risk för utveckling av trycksår.

Ställ en fråga om produkten

Transflo Sittdyna
Riskkategori Mycket hög risk
Max. brukarvikt Leisure: 140 kg, Standard: 178 kg, Heavy Duty: 203 kg
Skumdensitet 50kg/m3 density, 230N
Brandskydd BS7177
Produktens vikt 2.5 kg

Produktförfrågan